Poskytované služby

Prováděné činnosti

Nabízím provádění následujících činností:

         1.  Daňové poradenství (hlavní činnosti) :

 • operativní daňové poradenství
 • převzetí plné moci pro zastupování před správcem daně (generální či speciální)
 • komplexní celoroční daňové poradenství na základě paušální smlouvy - daňové plánování, průběžná optimalizace základu daně atd.
 • posuzování jednotlivých daňových případů dle potřeby klienta
 • provádění daňové kontroly
 • daňové plánování

         2. Účetní poradenství

 • ve stejném rozsahu jako daňové poradenství

 Na všechny provedené činnosti je poskytnuta plná časově neomezená záruka pro případ možné způsobené škody.

Za nejlepší formu spolupráce lze označit dlouhodobou (celoroční) smlouvu, jejíž výhodou je především předcházení problémů a nikoliv jejich problematické řešení po jejich vzniku, které je obvykle mnohem složitější a nákladnější.

SPECIALIZACE

Jsem specialista na následující oblasti:

 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z příjmu právnických osob
 • aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
 • účetnictví a daňová evidence
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň.

Mezi mé klienty patří tuzemské i zahraniční subjekty oceňující především komplexnost mých služeb. Mezi nejčastěji využívané služby patří jak komplex od vedení účetnictví či daňové evidence po zpracování a podání daňových přiznání k jednotlivým daním, tak i jednotlivé služby, zejména odložení daňové povinnosti, posuzování konkrétních daňových případů a jejich dopadů v kontextu mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění a další.

Nabídka souvisejících činností

Mimo provádění daňového a účetního poradenství a zastupování daňových subjektů před správcem daně provádím také následující činnosti:

 • nezávislé posuzování podnikatelských projektů a záměrů
 • zpracování či poradenství při zpracování podnikatelských projektů a záměrů
 • posouzení a doporučení vhodného typu společnosti pro založení, transformaci apod. zakládání obchodních společností
 • likvidace obchodních společností
 • kontrola a rekonstrukce účetnictví.